VELKOMMEN TIL RØSTAD MASKIN AS

Røstad Maskin AS, etablert 19.09.2011, er en maskinentreprenør lokalisert i Tromsø. Vi er i dag 6 ansatte med variert bakgrunn og lang praksis fra bransjen.

Våre oppdrag er hovedsakelig innen grunnarbeider for hus, industribygg, hus, hytter, tilbygg og garasjer, samt masseforflytning av masser. Vi har også små og store oppdrag innen grøfting for fiber- og tele/elektroutbygging, samt legging og renovering av vann og avløp.

Bedriftens kjennetegnes av høy faglig kompetanse, samt fleksibilitet og tilpasning i utførelse av våre oppdrag. Vår maskinpark dekker det meste av spekteret – fra minimaskiner og oppover til 30 tonns maskiner. Vårt nedslagsfelt er i hovedsak Tromsø med omkringliggende kommuner.

IMG_1257

Våre tjenester

Vi utfører oppdrag innenfor:

IMG_1257

VA-anlegg / kommunaltekniske anlegg

Utslippsledninger

Vei og fortaus bygging

Boligfeltutbygging

Massetransport og maskinflytting

Masseberegning og utmåling

Snørydding

Betong kjøring

Drenering

Utlegging komprimering

Rørledningsarbeid

Montering av kummer

Graving/opplasting

Masseflytting

Oppføring av støttemur og steinmur

Kontakt oss

Kontaktinformasjon

Kontoradresse: Skattørvegen 39
9018 Tromsø
Ole Jørgen Røstad 915 64 303

 

Røstad Maskin AS, etablert 19.09.2011, er en maskinentreprenør lokalisert i Tromsø. Vi er i dag 6 ansatte med variert bakgrunn og lang praksis fra bransjen.

 

Invalid Email